En fersk analyse viser at strømprisen ville økt kraftig uten vindkraft. Da ville prisen på elektrisk kraft økt veldig mye i Midt-Norge og i Nord-Norge. Faktisk nærmere en tredobling, før nettleie og statlige skatter og avgifter.

Ikke bare Fosen-vinden

– Dette viser hvorfor vi er godt tjent med vindkraft her i landet, sier Åslaug Haga. Etter mange år som rikspolitiker, er hun nå leder i interesseorganisasjonen Fornybar Norge, som har bestilt analysen av kraftpriser uten vindkraft.

Haga understreker at regnestykket baserer seg på at all vindkraft skulle forsvinne, ikke bare den fra de mest omstridte vindturbinene på Fosen.

En analyse fra 2021 indikerte at de omstridte vindturbinene kutter strømregningen for en gjennomsnittlig husholdning med 2500 kroner i året.

Åslaug Haga åpnet mandag en årlig kraftkonferanse for energibransjen. Foto: Morten Antonsen

Lite, men mye

Analysen som konsulentselskapet Thema har laget for Fornybar Norge, viser at strømprisen ville økt i hele landet, hvis vindkraft holdes utenfor. Ifølge Thema utgjør vindkraft bare 12 prosent av den samlede produksjonen av elektrisk kraft i Norge. Likevel har vindkraft stor betydning for prisen på strøm.

Ifølge Thema ville strømprisen i 2022 i det prisområdet som er Midt-Norge, ha økt med 172 prosent, uten vindkraft. I Nord-Norge ville prisen ha økt med hele 260 prosent. Sør for Midt-Norge ville strømprisen, ifølge Thema, ha økt betydelig mindre.

Prisøkning: 74 øre

Thema har lagt til grunn at strømprisen i 2022 i gjennomsnitt i Midt-Norge var på nesten 43 øre per kilowattime (kWh). Uten vindkraft, ville prisen økt med 74 øre per kWh, mener Thema. Det er en prisøkning på 172 prosent, som altså er i nærheten av en tredobling av prisen.

I tillegg til selve kraftprisen, kommer nettleie, pluss skatter og avgifter til staten.

I rapporten blir det pekt på at det er mest vindkraft i Midt-Norge og Nord-Norge og at prisen ville nærmet seg de høye kraftprisene lenger sør i Norge, uten vindkraft.

Den tidligere Senterparti-politikeren Åslaug Haga er nå leder for interesseorganisasjonen Fornybar Norge. Foto: Morten Antonsen

Pluss 15 000 på strømregningen

Ifølge Åslaug Haga vil en så sterk prisøkning for en gjennomsnittlig husstand i Midt-Norge, bety en ekstrautgift på 15 000 kroner per år.

Men, det er et viktig «men» i regnestykket:

– Vi må også ta hensyn til at med strømstøtte fra staten, ville staten tatt en betydelig del av ekstraregningen. Prisstigningen som hver husstand ville ha vært nødt til å betale, hadde derfor vært lavere, sier Haga.

– Det vil være veldig vanskelig, nærmest utenkelig, at vi som samfunn ville greid å bygge ut nok fornybar energi til å unngå kraftmangel, uten at landbasert vindkraft er med i den miksen, sier Haga.

Minner om kraftkrisen

Hun minner om at det er ikke lenge siden 2009–2010, da det vare en reell fare for kraftmangel i Midt-Norge.

– Norge har de beste forutsetningene i Europa for å bygge mer fornybar energi. Derfor er det veldig merkelig at vi styrer mot et kraftunderskudd om bare noen få år, sier Åslaug Haga.

Energi er lik konflikter

Mandag åpnet Haga i Trondheim en årlig kraftkonferanse for 500 bransjefolk som jobber innen fornybar energi.

Produksjonsteknisk Konferanse er en blanding av seminarer, plenumsmøter og omvisninger, blant annet hos forskningsmiljøene i Trondheim som er relatert til energi.

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet sa på konferansen mandag at det er mange dilemma ved kraftproduksjon.

– Fosen-saken viser hvor komplisert vindkraft kan være, sa Bjelland Eriksen.