Utenlandskabler er omstridt. Herfra i Tydal går den første linjen for strømutveksling