Sp om pensjonistenes «samordningsfelle»: - Vi har ikke nådd frem