Denne eiendommen vil trolig sette prisrekord i Trondheim