Den forrige eieren vil ikke svare om striden om seniorboliger er pinlig