Mens XXL blør, går det så det suser hos lokal miniputt