Det er det grønne investeringsselskapet Valinor som har gått sammen med tidligere Morrow-direktør Terje Andersen om å etablere en ny batterifabrikk i Trøndelag.

Allerede neste år starter byggingen av Elinor Batteries som blir liggende i industriparken Eiktyr i Orkland kommune. Adresseavisen/MN24 har tidligere skrevet om etableringen av den grønne industriparken Eiktyr. Norsk Industriutvikling AS samarbeidet da med Orkland kommune om å få på plass regulering av en gigantisk tomt for grønn industriutvikling i Ustmarka.

– Med dagens priser ville en batterifabrikk i Midt-Norge betalt 23 millioner kroner i årlig strømregning, mens en tilsvarende i Sørøst-Norge måtte ha betalt to milliarder kroner. Derfor er det ekstremt god timing på å satse på grønn industri her, uttalte Arne Fredrik Lånke, leder i Norsk Industriutvikling i Orkland, i september i fjor.

Lånke har jobbet med ideen om en batterifabrikk i Midt-Norge helt siden 2017.

– Viktig at Norge er med

– Jeg tok et initiativ i 2017, men den gangen havnet satsingen etter hvert i Mo i Rana. Jeg har imidlertid hele tiden vært sikker på at Trøndelag er et av de beste stedene i Europa for batteriproduksjon, sier Lånke.

Nå er det klart at det kommer nettopp en batterifabrikk i Orkland. Elinor Batteries blir den første virksomheten som blir etablert i industriparken Eiktyr.

Fortsatt er det mest skog i Ustmarka i Orkland, men snart kommer en fabrikk liggende fint i terrenget. Foto: Illustrasjon: Helmet AS/Elinor Batteries

Ambisjonen er 3-4 fabrikkmoduler som kan levere 40 gigawattimer batteri årlig. Dette tilsvarer en kapasitet på mellom 700 000 og 800 000 elbiler.

Elinor Batteries skal i første omgang produsere batterier for stasjonær lagring av strøm. Økt elektrifisering av samfunnet krever store batterier som forsterker kraftsystemet der kapasiteten er for lav og for å jevne ut svingninger i kraftprisen, heter det i en pressemelding. Stasjonære batterier vil kunne brukes i kraftnettet, i bygninger, i industrien og til ladeinfrastruktur.

Bak batteri-satsingen står det grønne investeringsselskapet Valinor. Valinor, eid av Lars Helge Helvig, har tidligere hatt suksess blant annet med elbilladeselskapet Zaptec og utvikling av fornybar energi.

– Batteriproduksjon i stor skala er helt avgjørende for at vi skal lykkes med elektrifiseringen og det grønne skiftet, sier Helvig.

Terje Andersen skal lede utviklingen av Elinor Batteries. Andersen, opprinnelig trønder, har lang internasjonal toppledererfaring, og har ledet oppbyggingen av batteriselskapet Morrow i Arendal.

– Elektrifiseringen av samfunnet gjør at behovet for batterier over hele verden øker for hver dag som går. At EU skal gjøre seg mindre avhengige av batterier produsert i Asia, åpner også opp for et enda større marked i Europa. Dette er en utvikling som skjer akkurat nå, og batteriproduksjon er et tog som er i ferd med å forlate perrongen. Da er det viktig at Norge er med, sier Andersen.

Terje Andersen skal lede utviklingen av Elinor Batteries. Foto: Geir Mogen

Investeringer i milliardklassen

Anleggsarbeidet i Orkland planlegges å starte allerede i 2024, og produksjonen fra første modul kan startes i 2026. Fabrikken skal bygges i moduler. Dette vil i følge pressemeldingen ta ned både finansiell og teknologisk risiko. Målet er en fabrikk med fullskala kapasitet på 40 GWt.

Realiseringen av batteriproduksjon i Eiktyr Industripark vil kreve betydelige investeringer. Siden utbyggingen vil foregå i moduler, vil også finansiering og kapitalinnhenting foregå trinnvis.

Valinor, som eierselskap, har finansiert prosjektets utviklingsfase. I løpet av 2023 vil det gjennomføres en kapitalinnhenting. Byggingen av fabrikken vil finansieres av en kombinasjon av private investorer i inn- og utland, eiernes investeringskapital og virkemiddelapparatet.

Første byggetrinn, som skal stå ferdig i 2026, krever investeringer på om lag 10 milliarder kroner. Utbyggingen vil foregå over tre byggetrinn fram til 2030, med totale investeringer på om lag 30 milliarder kroner når fabrikken er skalert opp.

Gleder seg over storsatsing i Orkland. Fra venstre: Dorte Solvang, prosjektleder for EIktyr Industripark i Norsk Industriutvikling, Terje Andersen, påtroppende administrerende direktør i Elinor Batteries, Oddbjørn Bang, ordfører i Orkland, Hanne Nyhus, varaordfører i Orkland og Aasmund Lie, næringssjef i Orkland. Foto: Geir Mogen

Unike batterier

Elinor Batteries hevder å skille seg fra mange andre batterisatsinger i Europa som har primært fokus på elbiler fra start. Med første modul sikter Elinor Batteries seg inn i markedet for stasjonære løsninger, og ikke på produksjon av batterier til EV-markedet. Batterifabrikken tar sikte på å levere miljøvennlige batterier som skal kunne brukes til strømlagring i alt fra boliger og næringsbygg til ladestasjoner og industri.

– Batteriene vil være spesielt egnet til dette fordi de har lengre levetid og er billigere å produsere, sier Andersen.

De første batteriene fra Elinor Batteries skal baseres på kjent batteriteknologi som ikke krever bruk av kobolt og nikkel, noe som utgjør et stort miljøfortrinn sammenlignet med teknologien som dominerer markedet per i dag.

– Selve produksjonsanlegget vil også være unikt med tanke på miljø og effektivitet. Blant annet skal man redusere både energi- og vannforbruk vesentlig, samt at det vil være «state of the art» innen automatisering. Dette vil også ha stor betydning for kostnadene og miljøfotavtrykket til batteriene som skal produseres, forklarer Andersen.

Plasseringen av Elinor Batteries og Eiktyr er ikke tilfeldig. I pressemeldingen vises det til at Orkland og Midt-Norge har stor tilgang på fornybar, ren kraft, som er billigere enn resten av landet og ikke minst resten av Europa. Lokalisert kun 40 kilometer fra Trondheim, gir dette også en nærhet til teknologimiljøer i verdensklasse og et stort, kompetent arbeidsmarked.

– Nærheten til NTNU, Sintef og andre kompetansemiljøer, med teknologihovedstaden Trondheim bare en halvtimes kjøretur unna, gjør at Elinor Batteries vil være svært godt posisjonert sammenlignet med mange andre batteriinitiativer, sier Lånke fra Norsk Industriutvikling.