Vil utsette Helseplattformen igjen. Da vil ekstraregningen bikke 700 mill. kroner