Trønderske investorer strømmer til teknoselskap

foto