Flyttet lederstillingen til Trondheim da Frode fikk jobben