Banktopp mener underslagstiltalte manipulerte systemene