Reindriftssamene mener dommen i Høyesterett gir grunnlag for å rive. Nå svarer Høyesterett

SJELDEN KLARGJØING: Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie går aldri i innholdet i dommer avgitt i Høyesterett. Nå forteller hun hva - og hvorfor - dommen ikke sier noe om. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN