Reindriftssamene mener dommen i Høyesterett gir grunnlag for å rive. Nå svarer Høyesterett

foto