– Dette er en ordning som er gunstig for forbrukerne, sier Grete Øwre, leder for avregning og fakturering i nettselskapet Tensio.

Øwre er «strømstøttesjef» i selskapet, ettersom de regionale nettselskapene har fått ansvaret for å administrere regjeringens støtteordning for vanlige husholdninger.

Siden den første strømstøtten ble innført i desember i 2021, så har trønderske strømkunder bare fått nyte godt av den i to måneder frem til nå.

Hovedårsaken er at strømprisene i det midtnorske prisområdet i hovedsak har ligget langt under prisene lenger sør i landet. Samtidig har innretningen også spilt en rolle.

– Tidligere har strømstøtten blitt beregnet ut fra gjennomsnittsprisen i en hel måned, sier Øwre til Adresseavisen.

Grete Øwre er «strømstøttesjef» i nettselskapet Tensio. Foto: Morten Antonsen

Fra måned til time

I den gamle ordningen måtte den gjennomsnittlige strømprisen ligge over 70 øre per kilowattime for hele måneden, før moms og andre avgifter, for at støtteordningen skulle slå inn.

Dermed var det mange dager og mange timer med høy strømpris i Trøndelag som aldri ble kompensert for, ettersom månedsprisen ikke nådde opp til denne grensen.

Eksempler på dette er både januar og april i år, da strømprisen i Midt-Norge til tider var svært høy. Snittprisen endte likevel på 69,6 øre per kilowattime i begge månedene, som altså var hårfint under innslagspunktet.

Fra og med september i år er derimot strømstøtteordningen endret. Nå skal det gis støtte for alle enkelttimer der markedsprisen går over 70 øre per kilowattime før moms, eller 87,5 øre etter moms.

– Vi skal være glade for at vi stort sett har hatt så lav strømpris i Midt-Norge, at vi uansett ikke ville fått støtte under noen av ordningene. Men nå som vi nærmer oss vinteren, og prisene stiger, så er det greit å vite at det meste nå dekkes, sier Øwre.

Prishopp

Etter en lang periode med tilnærmet gratis strøm i Midt-Norge, har prisene steget betydelig siden midten av oktober.

For eksempel var strømprisen i den dyreste timen mandag 30. oktober hele 1,27 kroner per kilowattime.

Strømstøtten gjør at staten dekker 90 prosent av prisen som overstiger 70 øre, som er en differanse på 57 øre.

Det betyr igjen at strømstøtten i denne enkelttimen er på 51 øre per kilowattime, noe som vil komme som et fradrag på nettleien.

Under den forrige støtteordningen ville ikke dette blitt kompensert, ettersom snittprisen i Midt-Norge for hele oktober bare var på 16 øre per kilowattime.

Øwre sier at selv om støtteordningen nå er annerledes, så er den ikke mer komplisert å administrere for nettselskapet.

Hun sier at alle kundene skal være trygge på at de får det de har krav på.

– Men hvis de har lyst til å følge med, så kan de logge inn på Min side hos Tensio der de kan følge med fra time til time på hvilken strømstøtte de får, sier hun.

Markedsprisen

Tensios nettområde dekker størstedelen av Trøndelag, med unntak av Røros, deler av Fosen og deler av kommunene Heim og Orkland.

Nettselskapet har tidligere vært forberedt på misforståelser og henvendelser, ettersom grensen 70 øre per kilowattime er markedsprisen som settes på strømbørsen Nord Pool.

Den inkluder ikke moms og påslag til strømsalgsselskapet, og prisen som står på folks faktura vil derfor ligge et godt stykke over dette.

Strømstøtten slår heller ikke inn hvis folk har strømavtaler der prisen ligger over markedsprisen, for eksempel fastprisavtaler eller såkalt standard variable avtaler.

– Det kan hende at folk vil se en annen pris fra strømleverandøren sin, men det er markedsprisen som gjelder, sier Øwre.

Sjekk Adresseavisens strømoversikt her!