Krevde ti millioner i erstatning. Inngikk forlik i stedet