Rapport: Seks av ti eksportkroner kommer fra denne maten

foto