Kommuneeid kraftselskap kan bli nødt til å låne penger for å betale utbytte

foto