Får ja fra EU – Salmar gjennomfører milliardoppkjøp