Dårlig vær og dyr diesel får skylda for en møkkasommer