Interesse for trønderselskap: – Salg er en åpenbar mulighet