Gigantkrav mot underslagsdømt, men egen håndtering kan få konsekvenser