Hent har stor omsetning: – Ambisjonene våre er langt høyere