Betalte 30 mill. for aksjene: - Det er ikke bestilt Ferrari