NTNU skal forske på bruk av atomreaktorer i skip

foto