Eiendomssmell for Reitan - tok mesteparten av overskuddet