Investor nekter å godta prisen Salmar betaler

foto