Eldre beboere på Moholt blir likevel ikke kastet ut