– Det er ikke ønskelig, men vi må. Det viser styrke

foto