Olje- og gassfelt utenfor Trøndelag skal få strøm fra land