Banken hans hadde et overskudd hver dag på ti millioner kroner