Batterifabrikken i Orkland: Nå legger utbyggeren fram planen for 6600 mål utmark