Sak i Høyesterett startet med skarp e-post fra Cato