Virksomheter kan spare flere millioner kroner hvert år ved å flytte til Trøndelag