I Sør-Norge truer strømrasjonering – i Midt-Norge skrur vi av kraftproduksjon