Av: Emma Havend, Adresseavisen

Situasjonen på Værnes er foreløpig rolig

foto
Lufthavnsjef, Marit Stigen. Foto: LEIF ARNE HOLME