Refser bank-kolleger: - Mer distansert fra kundeservice