Sjefen for Helseplattformen går av - Helse Midt-Norge krever «systemrevisjon»