Ekstern granskning slakter styringen av Helseplattformen