Ole Robert Reitan: – Jeg tror livet er for kort til at skatt skal avgjøre hvor du bor