Vindkrafteier på Fosen: – Skatteforslaget setter arbeidsplasser i fare