Salmar vil betale ut tre milliarder i utbytte etter toppår