Ordfører Ola Øie er glad for at ny E6 kommer utenfor sentrum på Berkåk. Det blir bedre å bo på Berkåk uten alle tungtrafikken gjennom sentrum, mener ordføreren. Foto: Dagfinn Vold

Ny veg betyr at det blir en ny måte å leve på