Byggetrinn 2 er det som ses i midten. Alle fire etasjene inn mot Kari Gravroks vei vil være næringsareal, og ha en fasade av glass. Boligene vil vende mot sør og vest. Til venstre (lyst bygg) ses første byggetrinn på Rømmetunet, mens bygget helt til høyre ikke er realisert ennå. Foto: Skibnes arkitekter AS

18 nye leiligheter i Orkanger sentrum - og det blir fire etasjer med næring