Oppgitt over at bileiere godtar «blodpriser» på bildeler

Per Reidar Hammertrø har hatt tilhold her på Øysand siden tidlig på 2000-tallet. Før det hadde buvikingen kontor hjemme. Han ser nytteverdien av å ha lokasjon synlig fra hovedveien, hvor ifølge ham selv 15 000 kjøretøy passerer i døgnet. Foto: Øyvind Brostrøm