Jakter fornavn på travanlegget

Arena Midt-Norge antas å stå ferdig våren 2022. Foto: Selberg arkitekter