Lokal bedrift lager broer basert på mange hundre års håndverkstradisjon: - Det tok fem år før produksjonen kom ordentlig i gang

De ansatte ved Rennebu-Bjelken har tatt posisjon på ei av bruene som i sin helhet er bygd på Berkåk. T.v. Ole Andreas Kjeka (data), Roger Skaret (daglig leder), Tor Halseth (tømrer), Torleif Bøe (produksjonsleder) og Jan Are Haugen (tømrer). Foto: Audhild Øye