Har fått utsatt frist flere ganger. Har fortsatt ikke bestemt seg

Det er fortsatt ikke avklart om Trondheim havn realiserer sine planer for Grønøra vest. Foto: Trondheim havn