Nekter å la seg dukke under. Nå drar de på turné

Grethe Solemsløkk tar med seg pensel og palett og vil sitte og male underveis på turneen. T.v. Britt Solemsløkk Helgemo og Ann Karin Solemsløkk Kveldstad. Foto: Audhild Øye