Utvider tilbudet: – Jo tidligere du søker hjelp, jo bedre er prognosene

Psykologene Beate Napsøy Larsen (t.v.) og Anne Berit Asphjell skryter at lokalitetene ved Folkehelsesenteret på Orkanger. Nå håper de på flere tilbydere innen helse inn i fjerde etasje ved Folkehelsesenteret, hvor det allerede er samlet et knippe med helsetilbud. Foto: Audhild Øye