Tradisjonsrik butikk får nytt navn og innhold. Blir som ny

Berit Arntsen, Marith Størseth og Marit Skjetne er eiere av Prikken som torsdag 21. oktober avduker nytt navn på butikken, som også får nytt innhold. Foto Audhild Øye