Gikk langt utenfor egen komfortsone: Ble best i Norge